Hanoi Seafood

5 Best Seafood Places in Hanoi

Hai San Van Anh

Hai San Van Anh

19 Tô Hiến Thành, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Highway No.4 Kim Ma

Highway No.4 Kim Ma

575 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Van Nam 2

17T5 - 17T6 Trung Hoa-Nhan Chinh

Hai San Sam Son

Hai San Sam Son

77 Cầu Đất, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

San Ho

San Ho

58 Ly Thuong Kiet