Hanoi Chinese

3 Best Chinese Places in Hanoi

Van Nam 1

Van Nam 1

No.27B, Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Ha Noi, Vietnam.

Van Nam 2

17T5 - 17T6 Trung Hoa-Nhan Chinh

Luc Thuy

Luc Thuy

16 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000