print

Xn May Xuat Khau - Cty Sx Gia Cong Hang Xuat Khau
Address: Xn May Xuat Khau - Cty Sx Gia Cong Hang Xuat Khau, Tổ 4 Cụm 4 Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Phone: (04)38551404

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Xn May Xuat Khau - Cty Sx Gia Cong Hang Xuat Khau

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English