print

Cty Cp Khuon Mau Chinh Xac & Nhua Ky Thuat
Address: Cty Cp Khuon Mau Chinh Xac & Nhua Ky Thuat, Thôn Kim Lũ P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Phone: (04)38554591

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Cty Cp Khuon Mau Chinh Xac & Nhua Ky Thuat

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English