print

Sai Gon Thuong Tin - Ngan Hang Tm Cp Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) - Cn Ha Noi
Address: Sai Gon Thuong Tin - Ngan Hang Tm Cp Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) - Cn Ha Noi, 65 Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Phone: (04)39436007

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Sai Gon Thuong Tin - Ngan Hang Tm Cp Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) - Cn Ha Noi

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English