print

Phuong Nam - Ngan Hang Tm Cp Phuong Nam (Southern Bank) - Cn Dong Da
Address: Phuong Nam - Ngan Hang Tm Cp Phuong Nam (Southern Bank) - Cn Dong Da, 4 Tôn Thất Tùng, P.Trung Tự, Q.Đống Đa, Hà Nội
Phone: (04)35745983

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Phuong Nam - Ngan Hang Tm Cp Phuong Nam (Southern Bank) - Cn Dong Da

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English