print

Ngan Hang Tm Cp Ngoai Thuong Viet Nam (Vietcombank)
Address: Ngan Hang Tm Cp Ngoai Thuong Viet Nam (Vietcombank), 198 Trần Quang Khải, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phone: (04)39343137

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Ngan Hang Tm Cp Ngoai Thuong Viet Nam (Vietcombank)

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English