print

Ngan Hang Tm Cp Hang Hai Viet Nam (Maritime Bank) - Cn Long Bien
Address: Ngan Hang Tm Cp Hang Hai Viet Nam (Maritime Bank) - Cn Long Bien, 217 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, Hà Nội
Phone: (04)38736173

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Ngan Hang Tm Cp Hang Hai Viet Nam (Maritime Bank) - Cn Long Bien

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English