print

Ngan Hang Tm Cp Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank) - Cn Tay Ha Noi
Address: Ngan Hang Tm Cp Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank) - Cn Tay Ha Noi, 72 Hồ Tùng Mậu, Tt.Cầu Diễn, H.Từ Liêm, Hà Nội
Phone: (04)37630490

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Ngan Hang Tm Cp Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank) - Cn Tay Ha Noi

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English