print

Ngan Hang Tm Cp Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank) - Cn Lang Hoa Lac
Address: Ngan Hang Tm Cp Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank) - Cn Lang Hoa Lac, 3 Khu Tân Bình Tt.Xuân Mai, H.Chương Mỹ, Hà Nội
Phone: (04)33720565

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Ngan Hang Tm Cp Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank) - Cn Lang Hoa Lac

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English