print

Ngan Hang Tm Cp Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank) - Cn Hai Ba Trung
Address: Ngan Hang Tm Cp Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank) - Cn Hai Ba Trung, 285 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Phone: (04)39718247

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Ngan Hang Tm Cp Cong Thuong Viet Nam (Vietinbank) - Cn Hai Ba Trung

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English