print

Ngan Hang Dau Tu Phat Trien Viet Nam (Bidv) - So Giao Dich
Address: Ngan Hang Dau Tu Phat Trien Viet Nam (Bidv) - So Giao Dich, 191 Bà Triệu (Vincom City Towers Tháp A), P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Phone: (04)22200546

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Ngan Hang Dau Tu Phat Trien Viet Nam (Bidv) - So Giao Dich

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English