print

Hoi Nghien Cuu Khoa Hoc Ve Dong Nam A Viet Nam
Address: Hoi Nghien Cuu Khoa Hoc Ve Dong Nam A Viet Nam, 59 Phòng 600 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
Phone: (04)35147591

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Hoi Nghien Cuu Khoa Hoc Ve Dong Nam A Viet Nam

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English