print

Phuong Nam Trung Quoc - Hang Hang Khong Phuong Nam Trung Quoc - Vpdd
Address: Phuong Nam Trung Quoc - Hang Hang Khong Phuong Nam Trung Quoc - Vpdd, 360 Tầng 1 Tt Tm Daeha Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội
Phone: (04)37716611

Local Opening Hours

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 8:30 - 5:30 N/A N/A

Photo

Map

Products & Services

About Phuong Nam Trung Quoc - Hang Hang Khong Phuong Nam Trung Quoc - Vpdd

Languages spoken

  • Vietnamese
  • English